DELA

Försök lura bankkunder

Flera av Andelsbankens kunde rhar utsatts för så kallad phising. Det innebär att falska e-postmeddelanden skickats där man vill att kunderna uppger sina nättjänstkoder. Ämnesraden i mejlen har varit till exempel ”OP-Pohjola Group Internet Service”. Undertecknare uppges vara Security OP-Pohjola Group och meddelandet är skrivet på engelska.
Kunder som får ett liknande e-postmeddelande ska radera det utan att öppna det. Den som ändå uppgett sina nättjänstkoder på den falska sidan ska spärra dem via bankens spärrtjänst på telefon 09-69646800.
Varken banken eller andra myndigheter ber någonsin om nättjänstkoder, uppgifter om bankkort eller personbeteckning. (mt)