DELA

Förslag till stadsplan för promenadstråk

Stadsutvecklingsnämnden ska ta ställning till ett preliminärt utkast till stadsplan för stora delar av Östra hamnen i Mariehamn på sitt nästa möte nästa vecka.

Planen omfattar Österleden och östra sidan av gatan ungefär från Nygatan till Sjökvarteret och det finns planer att bygga en allaktivitetspark och ett promenadstråk i området, vilket Nya Åland skrivit om tidigare.

Mariehamns hamn ab har bråttom med att renovera de norra delarna av området och i budgeten finns pengar för den första etappen att bygga ut, därför behöver man nu en godkänd stadsplan. (eh)