DELA

Förslag till förnyad sotningslag snart

I vår ska det finnas ett förslag till ny sotningslag på Åland. Kansliminister Gun-Mari Lindholm har gett juristen Camilla Hägglund i uppdrag att utarbeta ett förslag och ett utkast är redan klart.
Sotningslagen från 2006 har inte fungerat som det var tänkt. Huvudproblemet är att det inte längre är lönsamt för sotare att sota och därför är det svårt att få tjänsten utförd, säger kansliministern.
– Sotningstaxan är reglerad i lagen och det måste ändras. Dessutom år det problem med det register som sotarna enligt lagen ska göra upp och tillställa kommunerna, säger hon.
Sotningsproblemen diskuterades på den gemensamma räddningsnämndens möte med landskapsregeringen förra veckan. (ao)