DELA

Förslag på bättre skydd för havsmiljön

Landskapsregeringen meddelar att man i torsdags beslöt överlämna ett förslag till lagtinget att landskapets vattenlagstiftning kompletteras med bestämmelser som slår vakt om den marina miljön. Syftet med kompletteringarna är att havsmiljön skyddas bättre och översvämningar motverkas för att förhindra skador på kulturarvet, infrastrukturen och miljön i övrigt.
– Den marina miljön är ett värdefullt arv som måste skyddas, bevaras och om möjligt återställas med det slutliga målet att en biologisk mångfald bibehålls med variationsrika, dynamiska, rena, friska och produktiva hav, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
De nya bestämmelserna är en följd av utökade EU-krav. (ns)