DELA

Förslag om rökfri gågata

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt under sitt senaste möte att återremittera Martin Nilssons (S) motion om en rökfri gågata till stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen konstaterade tidigare att man vid beredningen av ett liknande förslag av John Holmberg (Lib) 2016 kommit fram till att det varken i tobaks- eller ordningslagstiftningen finns stöd för att införa rökförbud på allmänna platser.

Stadsstyrelsen föreslog att fullmäktige antecknar stadsstyrelsens beslut till kännedom som tillräcklig åtgärd i frågan.

Johan Ehn (M) som var ordförande under tisdagen fullmäktigemöte säger att fullmäktiges förhoppning är att möjligheterna till frivilliga åtgärder för rökfrihet kunde utredas.

Fullmäktige röstade däremot med klar majoritet ned en kläm som Rauli Lehtinen ( Lib) understödd av Pernilla Söderlund (Lib) föreslog. Enligt klämmen skulle staden i samarbete med City Mariehamn skapa en frivillig rökfri zon på Torggatan, förslagsvis vid lekplatsen. (dh)