DELA

Förslag om kommunkompensation

Landskapsregeringen har dag beslutat hur kompensationen till kommunerna ska fördelas. Det gäller kompensationen för skatteåtgärder och konkurrenskraftsavtalet.

Kompensationen finns redan med i budgeten för 2018, men nu har man tillsammans med kommunerna bestämt hur summan ska fördelas. Det är fråga om sammanlagt nästan 1,2 miljoner euro (540 000 för skatter och 650 000 för konkurrenskraftsavtalet).

Frågan går nu vidare till lagtinget och målet är att lagförslaget ska godkännas i så rask takt att kommunerna hinner få sina pengar innan nyår. (dh)