DELA

Förslag om höjd Saltviksskatt

Saltviks kommunstyrelse föreslår att inkomstskattesatsen i kommunen höjs med 0,5 procentenheter till 17,5 procent för år 2019. Kommunfullmäktige beslutar om förslaget på måndag.

Kommunstyrelsen föreslår även att den allmänna byggnadsskattesatsen lämnas oförändrad på 0,0 procent. (dh)