DELA

Förslag om höjd pension och bidrag

Med anledning av ÅSUB:s utredning om ekonomisk utsatthet förslår förtroenderådet att landskapsregeringen ska göra följande för att förbättra situationen för de fattigaste på Åland:
Höja ensamförsörjartillägget och justera barnbidraget.
Besluta om ett påslag till folkpensionen.
Rekommendera socialnämnderna i kommunerna att bevilja förebyggande utkomststöd åt dem som inte är berättigade till utkomststöd, men vars inkomster ligger under den relativa fattigdomsgränsen.
Landskapsregeringen har tagit emot förslagen och ska beakta dem i beredningen av budgeten för 2008 och på längre sikt. (as)