DELA

Förslag om Apotekarfaret ställs ut för allmänheten

Ett förslag om fartbegränsning för fartygstrafiken i Apotekarfaret utanför Julholmskläppen i Föglö skärgård, ställs ut för offentligheten från och med i dag. Det var här som Viking Lines färja m/s Amorella fick en grundkänning i mitten av december förra året, och hastighetsbegränsningen på platsen har varit uppe till diskussion sedan dess.
Också fartygstrafiken i farleden Nyhamn-Rödskär utanför Lemlands sydspets och i norra Föglös skärgård, samt de farleder som går parallellt med Ledskär ska fartbegränsas enligt ett förslag. Det här meddelar Trafikverket.
Båda framställningarna om fartbegränsningar läggs ut för offentligheten på landskapsregeringens anslagstavlor samt på Lemlands och Föglös kommunala anslagstavlor från och med i dag och fram till den 28 april. De personer som berörs av framställningarna har rätt att lämna in anmärkningar under den tiden. (mw)