DELA

Förslag klart om skatteövertagande

På måndag lämnar den parlamentariska skattekommittén sitt betänkande till landskapsregeringen. Det innebär att partierna som är företrädda i kommittén, har kommit överens om ett förslag vilken beskattning Åland bör överta från riket.
– Kommittén har i sitt arbete strävat efter samarbete och enighet i dessa för Åland så viktiga frågor. Betänkandet utgör en hållbar politisk kompromiss som gör det möjligt att gå vidare med beskattningsfrågorna oavsett det faktum att olika politiska partiers uppfattningar till vissa delar skiljer sig åt, säger kommitténs ordförande, landskapsregeringsledamoten Lasse Wiklöf (s), i ett pressmeddelande.
Förslaget offentliggörs först vid överlämnandet på måndag. (uw)