DELA

Förslag: Höjd skatt för obebyggda tomter

Stadsdirektören föreslår att fastighetsskatten på obebyggda byggplatser höjs från nuvarande 3 procent till 6 procent.