DELA

Förslag: Gröna uddens byggnader överlåts till arrendatorn

Stadsstyrelsen godkände på torsdagen förslaget om att fullmäktige ska sälja byggnader vid Gröna uddens camping till arrendetagaren och göra ett nytt arrendeavtal.