DELA

Förslag: Förbud mot svall i Slottssundet

Landskapet föreslår ett förbud mot svall i farleden i Slottssundet, Kastelholm. Nu får sakägare säga sina åsikt innan beslutet fattas.

Orsaken till beslutet är att boende i området upplever att sjötrafikanter orsakar svall, som i sin tur orsakar problem, och att man i en skrivelse till landskapet begärt att få en hastighetsbegränsning i farleden. Landskapet anser ändå att ett förbud mot svall är mer rättvist, eftersom båttyp och körsätt inverkar.

Svallförbudet skulle gälla området från slottet, förbi Ladängsviken, men ta slut före Högbolstadviken. (eh)