DELA

Förslag: Busstrafik även på veckoslut

Nils Manelius (ÅLD) och Anna Norberg (ÅLD) föreslår i en motion till stadsfullmäktige att stadens bussar ska börja trafikera även på veckoslut.

Man skriver i sin motion att Åländsk demokrati anser att det ska finnas kollektivtrafik i en liten metropol med 12 000 invånare under veckans alla dagar, även om kostnaderna ökar.

Duon vill nu att förvaltningen utreder möjligheten till busstrafik även på veckosluten. (eh)