DELA

Forskning om folkpensionärer

Folkpensionsanstaltens (FPA) forskningsavdelning har i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet startat ett omfattande forskningsprojekt om folkpensionärers ekonomiska och sociala trygghet i Finland.
På Åland ingår alla de pensionärer som lyfter full folkpension i undersökningen, sägs i ett pressmeddelande.
– Projektet hänger delvis samman med landskapsregeringens tidigare initiativ angående ett särskilt utkomststöd för pensionärer med låga inkomster på Åland. De åländska planerna har sedermera skrinlagts då ett beslut fattats om en nationell så kallad garantipension för motsvarande målgrupp som skall administreras av FPA, skriver forskningsassistent Lotta Corin.
På onsdag besöker hon Mariehamn för att presentera projektet för representanter för landskapsregeringen och socialsekreterare från de åländska kommunerna. (ms)