DELA

Forskar om fjärilar med automatfällor

LSAB Suomi Oy har av landskapsregeringen fått tillstånd att forska om fjärilar med hjälp av automatfällor i Brändö under åren 2020–2024.

Forskningen ska bedrivas på Jurmo, vid skjutbanan på Söderholmen, på Torsholma och vid återvinningscentralen på Korsö om ägaren till respektive område har gett sitt medgivande.

Landskapsregeringen vill den 30 november varje år ha en skriftlig rapport om resultaten.

– Eventuella förekomster av glasörtsäckmal (Coleophora salicorniae) och glasörtsmåstävmal (Scrobipalpa salicorniae) bör även inrapporteras fortlöpande i händelse av att de påträffas, sägs i beslutet. (ms)