DELA

Förseningar i Föglötrafiken

På grund av tekniska problem med m/s Knipans koppling meddelar Ålandstrafiken att turlistan för Föglöfärjan i dag ser ut som följer: Avg. Degerby kl. 13:25, avg. Svinö kl. 13:55, avg. Degerby kl. 14:25, avg. Svinö kl. 14:55, avg. Degerby kl. 15:25, avg. Svinö kl. 15:55, avg. Degerby kl. 16:25, avg. Svinö kl. 16:55.
18:00-turen från Svinö går till Överö istället för Degerby, därefter går Föglötrafiken mellan Långnäs-Överö p.g.a. ombyggnad av Svinö och Degerby färjfästen. Fr.o.m. lördag 5/4 gäller ordinarie turlista med M/S Skarven. M/S Knipan GSM 358 400 229 261, M/S Skarven GSM 358 401 733 600.
Knipan går på Föglölinjen just nu eftersom Skarven är på dock.