DELA

Forsbom kvar som ÅKF-bas

Tom Forsbom från Alandia Trade Center återvaldes till ordförande när Ålands köpmannaförening förra veckan höll höstmöte. Som vice ordförande fortsätter Dick Sirén från Sparhallen.
I tur att avgå från styrelsen efter tre år var Stefan Norrgrann, Nya Åland, och Margareta Nordberg, Matthuset. Som enda föreslagna kandidater ersattes de av Kjell Jansson, Ab Mathias Eriksson, och Andreas Sjöström, Telebutiken.
– Det framfördes dock att det skulle behövas fler kvinnor i styrelsen på sikt, och mötet beslöt ge följande års valberedning i uppdrag att försöka finna två engagerade kvinnor till kommande års fyllnadsval, rapporterar ombudsman Johan Lindholm.
Vid mötet konstaterade man att några medlemmar och affärer försvunnit under året, men att nya företagare istället anslutit. Föreningen hade i oktober 125 företagsmedlemmar och elva personmedlemmar.
Målsättningen är att antalet medlemmar ska kunna öka fortsättningsvis och att föreningen på olika sätt skall kunna involvera dem i föreningens arbete, skriver Lindholm.
Vid mötet sades vidare att man är positiv till stadskärnans utveckling, men ser dystert på utvecklingen för dagligvaruhandeln på landsbygden. (mt)