DELA

Församlingslokaler börjar kosta

MARIEHAMN. För att täcka kostnaderna för städning och uppvärmning inför Mariehamns församling en hyresavgift för användandet av församlingens lokaler. Från och med den 1 januari måste verksamhet som inte är församlingens egen betala hyra.
För större utrymmen som rymmer 30 personer eller fler är hyran 60 euro per tillfälle. För mindre 40 euro per tillfälle. För regelbunden verksamhet, sådan som pågår flera gånger per månad, blir hyran något lägre, 40 respektive 25 euro per tillfälle.
– Även vi måste se över våra kostnader, säger ekonomichef Bengt Grönlund. Det är låga avgifter. Om man jämför med andra lokaler där man kan ha musikverksamhet är detta en bråkdel.
Det är främst Margaretagården och Sankt Mårtensgården som används av utomstående för huvudsakligen körverksamhet. Grönlund tror inte att verksamheten minskar. (ns)