DELA

Församlingsgård välsignades

I söndags välsignades församlingsgården Laurentius i Eckerö.
Huset bredvid prästgården är byggt 1878 som arrendatorsbostad åt prästgårdens arrendator och har under årtionden fungerat som skriftskollokal, man har också haft söndagsskola och juniorverksamhet där. Under de senaste årtiondena har huset inte använts.
Nu har ett omfattande renoveringsarbete gjorts och huset kan användas till olika ändamål. Renoveringsarbetet har letts av kyrkorådets viceordförande Helmer Wikblom.
I Eckerö församling är man glad att kunna koncentrera verksamheten till ett eget ställe, eftersom man tidigare verkat i hyrda lokaler, sägs i ett pressmeddelande.
Vid högmässan före välsignelsen medverkade kyrkoherde Mårten Andersson, kantor Kira Lankinen, Anna Lankinen på tvärflöjt samt kyrkokören.
Liknande arrendatorsbostäder har funnits vid de flesta prästgårdar, men bara några är bevarade.