DELA

Församling betalar bok om gravar

Kyrkorådet i Mariehamn beslutar att anta Folke Wikströms och Jerker Örjans förslag för utgivning av boken ”Ljus över gravgården – en bok om gravgården i Mariehamn”.

Församlingen betalar kostnaderna för bokutgivningen, 4 620 euro. (ka-f)