DELA

Förpackningsavfall utreds

Utredningen om producentansvaret för förpackningsavfall går vidare. Den utförs av Ålands handelskammare, Ålands köpmannaförening och Ålands företagareförening.
Efter mötet den 17 januari har nya ansträngningar gjorts för att få PYR, en riksomfattande finsk producentsammanslutning för förpackningar, att utreda vad som skulle krävas för att få organisationen att etablera sig på Åland.
– Det största problemet är att lagstiftningen på Åland är strängare än på fastlandet, skriver Handelskammarens Johan Eriksson i ett pressmeddelande. Detta innebär att PYR i så fall måste skapa en unik lösning för Åland vilket givetvis är förknippat med en del kostnader.
Frågan ska nu behandlas i PYRs styrelse.
Utredarna har även kontaktat landskapsregeringen för att reda ut de anklagelser och hot om vite som cirkulerat i pressen, (Tidningen Åland den 16 januari). Under mötet kom det fram att pressen överdrivit frågan och att landskapsregeringen tvärt om har förståelse för att det tar tid att utreda en så här pass snårig fråga, skriver Johan Eriksson. (ka-f)