DELA

Förordar ansökan från Havsvidden

GETA Fullmäktige förordar Havsvidden ab:s jordförvärvsansökan om att förvärva och besitta fast egendom i Dånö by. På fastigheten, som är på 1,48 hektar, finns befintlig fritidshusbebyggelse som enligt ansökan ska användas som personalbostäder.
Kommunstyrelsen bedömer att ”det angivna syftet med det ansökta förvärvet inte kan betraktas som en avsikt att söka kringgå gällande jordförvärvslagstiftning eller dess andra och mening”. Att kommunfullmäktige fick möjlighet att ta ställning till kommunens slutliga utlåtandet förklaras med att det rör ”jordförvärv av ett i samhällsdebatten omdiskuterat slag”. (ak)