DELA

Förord för kräftbassäng

SUND. Det är okej att gräva en nästan 8.700 kvadratmeter stor viltbassäng, eller kräftodlingsbassäng, om inte den grundvattenhöjning som blir konsekvensen påverkar boende i området.
Det menar kommunstyrelsen i Sund i sitt utlåtande till landskapsregeringen över Per Karlssons anhållan om täktverksamhet i Kulla.
Totalt rör det sig om cirka två hektar mark som skall bli matjordstäkt. Det är den lågläntare delen av området som Per Karlsson vill gräva till en bassäng, antingen en vanlig vattenbassäng för viltet i området, eller att odla kräftor i.
– Vi får se vad det blir när vi väl kommit så långt. Jag ville göra något roligare av det, men huvudsyftet är förstås matjordstäkten, säger Per Karlsson.
En bassäng på området skulle höja grundvattennivån där från 5,8 till 6,2 meter. Den övriga delen av marken planteras med tall efter att matjorden tagits bort. Det är landskapsregeringen som ger det slutliga täkttillståndet. (uw)