DELA

Förnyat avtal för Simskälalinje

Bolaget Ålands linfärjetrafik fortsätter sköta linfärjetrafiken mellan på Simskälalinjen mellan Vattungsrevet och Timskär i Vårdö till mars 2022.

Driftsentreprenadavtalet som tecknades 2016 går ut i mars nästa år. I det ingår en ensidig option om fortsatt trafik till 2022 som landskapsregeringen nu utnyttjar. Kostnaden blir 384 300 euro för två år. (pd)