DELA

Förnyat arrende I Korrvik för Fiskkojan

Tekniska nämnden i Mariehamn har godkänt förnyat arrende för fem år framåt för Fiskkojans markområde i Korrvik.
– Under de kommande fem åren hoppas vi att stadsplanenämnden bildar tomten så att fastighetsägarens rättssäkerhet tryggas, säger nämndens ordförande Folke Sjölund.
Det är den tidigare arrendeinnehavaren Olavi Ilmanen som anhållit om förlängt arrendeavtal. I ansökan framgår att det förlängda arrendeavtalet ska överföras på Tobias Verho och hans under bildning varande företag Tobbes Fisk som ska ta över Fiskkojan.
Arrendesumman är 475 euro per år. (ao)