DELA

Förnyar kravet på Misekontroll

Efter att det i våras blev känt att Mise överskridit sin budget med 134 000 euro krävde medlemskommunerna en utredning om varför det hänt och hur den interna kontrollen kan förbättras.

Nu upprepar Mariehamn kravet. Stadens ombud ska också ge Misestyrelsen i uppdrag att se över hela kostnadsstrukturen och ta fram en plan för hur kostnaderna kan sänkas. Dessutom vill staden att Mise inte ska satsa på 4-fackskärl utan att ha en korrekt finansieringsplan som grund. Kärlen beräknas kosta drygt 460 000 euro. (tt-s)