DELA

Förnyad stämning mot staden

Viking Line och Birka Line har lämnat in varsin ny stämningsansökan till Ålands tingsrätt mot Mariehamns stad gällande hamnavgifterna för åren 2001-03.
Rederierna vill att staden betalar tillbaka sammanlagt cirka 6 miljoner euro – 1,5 miljon euro per år för Viking och cirka 0,5 miljoner euro per år för Birka – som de anser sig ha betalat för mycket. Rederiernas åsikt är att staden har missbrukat sin dominerande marknadsställning beträffande uttaget av hamnavgifter.
Orsaken till att stämningsansökan nu förnyas är att ersättningskraven annars skulle preskriberas.
Tingsrätten beslöt i går att förlänga tidsfristen med ett år till slutet av december 2007.