DELA

Fornlämningar ska registreras på nytt

Fornlämningar som finns upptagna i fornlämningsregistret ska registreras på nytt, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande. Under nästa år kommer markägare på Åland som har fornlämningar på sina marker att få ett brev i vilket det berättas om lagändringen och hur den påverkar den enskilda markägaren.
Det är cirka 1.700 markägare med fornlämningar på sina marker som under nästa år kommer att få ett brevet.
Enligt de nya bestämmelserna ska de fornlämningar som sedan tidigare finns upptagna i fornlämningsregistret antecknas på nytt. Om uppgifterna är korrekta behöver markägaren inte vidta några åtgärder. Om det däremot finns felaktigheter i registeruppgifterna ska ändringarna skickas till Ålands landskapsregering inom 30 dagar.
I och med att fornlämningarna nu nyantecknas har markägaren rätt att ansöka om att fornlämningen undersöks och undanröjs om den innebär stor olägenhet. Om landskapsregeringen avslår en ansökan om att ta bort eller täcka över fornlämningen har markägaren rätt till ersättning. (as)