DELA

Formellt klart för gångtunnel

Nu har alla beslutsfattare sagt ja till en liten gångtunnel under Lemlandsvägen i korsningen Kalmarnäs-Solberget i Jomala.

I måndags gav landskapsregeringen klartecken för projektet och i tisdags beslöt kommunfullmäktige i Jomala att bevilja ett tilläggsanslag på 100 000 euro.

Nu återstår bara några frågetecken kring själva konstruktionen, det vill säga om det tekniskt går att bygga en tunnel just där.

Jomala anhåller om att landskapet åtar sig upphandlingen i form av en tilläggsbeställning av den entreprenör som just nu bygger rondellen i korsningen. Skall Jomala göra upphandlingen själv drar projektet ut på tiden och man förlorar nyttan av det pågående bygget. (tt-s)