DELA

Förlikning om Gröna uddens strand

I går hölls huvudförhandlingen i tvisten mellan Mariehamns stad och grävföretaget som hade i uppdrag att restaurera Gröna uddens badstrand för två år sedan.
Entreprenaden gick ut på att fylla ut de farliga lergroparna i vattnet, lägga på ny geotextilmatta och ny sand ovanpå den. Det billigaste anbudet på 66.000 euro valdes, kontrakt tecknades i april 2011 och arbetet beräknades ta en dryg månad
Men det blev problem och staden underkände arbetet och bröt kontraktet. Entreprenören hann få 36.000 euro för arbetet. Staden gjorde om jobbet för egna medel och slutnotan blev 86.000 euro.
Staden krävde därför ett skadestånd av entreprenören på drygt 31.000 euro.
Resultatet blev att entreprenören betalar 21.000 euro fördelat på fyrtio månader. Parterna står för sina egna rättegångskostnader. (ao/pd)