DELA

Förlikning i sjötvist

Landskapsregeringen har förlikts med en tidigare sjöanställd som lämnade in stämningsansökan 2016. Begäran om förlikning kom från den tidigare arbetstagaren som yrkat på ersättning för ogrundad uppsägning och förlorad arbetsinkomst.

I förlikningsavtalet, undertecknat av den tidigare anställdes ombud Marcus Måtar den 22 april, heter det att den tidigare anställda inte har några anspråk gentemot landskapsregeringen. Regeringen avstår i sin tur från sitt yrkande på rättegångskostnader. Parterna står för sina egna utrednings- och rättegångskostnader i ärendet. (ao)