DELA

Förlängt för stadsdirektören

Stadsstyrelsen förordar Bjarne Petterssons anhållan om förlängt förordnande som stadsdirektör. Det gäller perioden juni 2010-april 2011, då Pettersson uppnår sin pensionsålder. Stadsfullmäktige fattar beslutet på tisdag.
En kommitté har tillsatts för att rekrytera en ny stadsdirektör som kan ta vid i maj 2011.