DELA

Förlängt för Folkisrektor

Maria Säll-Öfverström fick förlängt förordnande som tf rektor vid Ålands folkhögskola.
När tjänsten annonserades ut i augusti 2009 visade det sig att inga av de sökande var behöriga. Landskapsregeringen märkte att reglementet var otydligt och efter en justering av reglementet finns det nu fler möjligheter att hitta en behörig rektor, berättar Rainer Juslin vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.
Tjänsten blev vakant när Jana Ekebom lämnade den i juli 2009. Tjänsten har annonserats ut både under våren och i augusti 2009 utan att landskapsregeringen kunnat anställa någon.
Säll-Öfverströms förordnande går ut 31 juli 2010 och snart annonseras rektorstjänsten ut igen. (ns)