DELA

Förlängt avtal för Ab Ansgar för färjtrafik

Landskapsregeringen har förlängt avtalet med rederi Ab Ansgar för fartygstrafiken på linjen Kumlinge-Enklinge. Avtalet gäller perioden 1 januari 2011 till den 31 mars 2011.
Samma rederi fick också förlängt avtal för samma period på linjen Asterholma-Lappo-Torsholma.
Tillfällige biträdande avdelningschefen Ian Bergström förklarar den korta tiden för avtalet med att man ska upphandla linjerna på nytt efter nyår och genom förlängningen av avtalen täcker man tiden innan det nya avtalet ska inledas.
– Vi vill ha de nya turlistorna med i upphandlingen.(ns)