DELA

Förlängt arrende för Bomarsunds gård

Landskapsregeringen har beslutat att förlänga arrendeavtalet med Helena och Geir Henriksen gällande den kulturhistoriskt värdefulla Bomarsunds gård.
Det nya arrendeavtalet gäller till och med den 30 september 2011, men arrendeavgiften stiger med fyra procent från och med nästa år.