DELA

Förlängda avtal för skärgårdstransporter

Landskapsregeringen förlänger avtalen om färskvaru- och mjölktransporter i skärgården för Kurt Englund, MIRO Transport, Kristers Åkeri och Björk & Co till april 2013. Avtalen indexjusteras med sex procent.