DELA

Förlängd tid för stormgrupp

Arbetsgruppen som ska bedöma de operativa insatserna, myndigheternas stabsarbete och kommunikationen till allmänheten i samband med stormen Alfrid får längre tid på sig.

Landskapsregeringen har beslutat att uppdraget ska redovisas senast 31 augusti. (ms)