DELA

Förlängd tid för sotningsgrupp

Den arbetsgrupp som ska se över regelverket för sotningen har fått förlängd tid med två månader fram till slutet av november.
Landskapets jurist Camilla Hägglund som leder gruppen har fört diskussioner med brandcheferna och också försökt få med sotarna i diskussionen.
– Det finns idéer och arbetet går sakta framåt, berättar hon.
Arbetsgruppen tillsattes av landskapsregerignen i juni. Medlemmar är förutom Camilla Hägglund räddningscheferna Thomas Mattsson och Lennart Johansson samt sotarna Carl-Olof Mattsson och Dag-Ove Johansson.
Saltviks kommun funderar som bäst på att återinföra sotare i kommunal regi och beslutet blev att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för närmare utredning. (ao)