DELA

Förlängd tid för Åland 24

År 2007 beviljades teknikleverantören P24 Media Ab ett bidrag om 200.000 euro för att utveckla en mediaplattform. Hälften av pengarna står landskapsregeringen för, resten är EU-bidrag.
Projekttiden gick första gången ut 31 december. Senast den 30 juni skulle bolaget redovisa hur projektet förverkligats. Landskapsregeringen har dock beviljat ytterligare en förlängning och tiden går nu ut vid årsskiftet.
Tv-bolaget Åland 24 och teknikleverantören P 24 Media gick i höstas ihop i ett enda bolag där Nya Åland äger 41 procent av aktierna.