DELA

Förlängd spridning av stallgödsel

Landskapsregeringen förlänger den tillåtna tiden för spridning av stallgödsel till och med den 20 november. Detta efter en anhållan från Ålands Producentförbund där de konstaterade att ett flertal jordbrukare varit i kontakt och vädjat om en förlängning eftersom det kraftiga regnet försenat skördearbetet.

”Under de två senaste månaderna har nederbörden på norra Åland varit närmare 250 mm vilket motsvarar nästan hälften av den normala årsnederbörden på Åland”, skriver landskapsregeringen i sitt beslut.

Normalt råder ett spridningsförbud av stallgödsel efter den 31 oktober för att begränsa utsläppet av nitrater från jordbruket till vatten. Förlängningen gäller hela Åland förutom i primära avrinningsområden till dricksvattentäkter. (fb)