DELA

Förlängd projekttid för Åland 24 Ab

År 2007 beviljades teknikleverantören P24 Media Ab ett bidrag om 200.000 euro för att utveckla en mediaplattform. Hälften av pengarna står landskapsregeringen för, resten är EU-bidrag. Den ursprungliga projekttiden gick ut den 31 december. Då hade endast en tredjedel av pengarna betalats ut. Landskapsregeringen förlänger nu projekttiden med motiveringen att produktutvecklingen tagit längre tid än beräknat.
– Det normala är att man förlänger projekttiden med sex månader i taget, det är mer regel än undantag, säger landskapsregeringens finansieringshandläggare Johan Söderlund.
Tv-bolaget Åland 24 och teknikleverantören P 24 Media gick i höstas ihop i ett enda bolag där Nya Åland äger 41 procent av aktierna. Senast den 30 juni 2010 ska bolaget redovisa hur projektet har förverkligats. (ak)