DELA

Förlängd dispens för avloppssystem

SUND. De fastighetsinnehavare som tidigare fått dispens för sina avloppsanläggningar beviljas ytterligare en tidsfrist till den 30 september 2011 beslöt kommunstyrelsen på sitt senaste möte. Orsaken är att när de fick sin dispens var kommunens avloppsplan inte klar och det kommunala alternativ som lyftes fram stämmer inte längre. Det alternativ som nu finns, en anslutning till ett kretsloppsavloppssystem i Bomarsund, blir dyrare för några fastigheter än ett eget minireningsverk.
Information om detta skickas ut skriftligt till alla som beviljats dispenser, men som nu meddelat att de inte längre är intresserade av ett kommunalt alternativ, om detta innebär anslutning till kretsloppsavloppssystemet. Byggnadsinspektören ges i uppdrag att verkställa detta.(ns)