DELA

Förlängd ansökningstid för polismästare

Behörighetskraven för en polismästare på Åland är inte de samma för behörighetskraven för en polischef i riket.
Nu har det visat sig att flera av de som har sökt den lediganslagna tjänsten som polismästare vid Ålands polismyndighet har räknat med att det är rikets behörighetskrav som gäller. Sökande vet inte heller att det är möjligt att anhålla om undantag från behörighetsvillkoren.
Landskapsregeringen tar på sig skulden för den bristfälliga informationen och utannonserar nu tjänsten på nytt. Samtidigt hoppas landskapet på att fler skall söka jobbet.
Ansökningstiden förlängs till den 9 december 2011 kl 16.15. (tt-s)