DELA

Förhöjd framtidsprognos för ÅAB

Kreditvärderighetsinstitutet Standard & Poor’s Global Raitings höjer kreditbetyget för Ålandsbanken.

Framtidsutsikten höjdes från stabil till positiv och motiveringen till höjningen löd ”hög sannolikhet för ökad kapitalstyrka och ökad lönsamhet”. Ålandsbanken fick kreditbetygen BBB för långfristig upplåning och A-2 för kortfristig upplåning.

– Det här är otroligt bra betyg för en bank i vår storlek, säger vd Peter Wiklöf. (ai)