DELA

Förhandlingar inleds om Bomarsunds gård

Överantikvarie Elisabeth Palamarz på landskapsregeringen meddelade igår att man fått in ett anbud på att arrendera Bomarsunds gård, och att man inlett förhandlingarna med intressenten, författaren Klaus Rahikainen.
Bomarsunds gård utgörs av ett cirka åtta hektar stort markområde med tillhörande byggnader.
Tidigare arrenderades gården av Geir och Helena Henriksen, som hade den i sjutton och ett halvt år, till och med slutet av februari 2012. (fq)