DELA

Företagsprojekt på Brändö

Förprojekteringen är klar för huvudprojektet ”En utveckling av företagsverksamheten i Brändö kommun”.
Projektet ska undersöka vilka åtgärder som behövs för att stimulera näringslivet i kommunen, i första hand livsmedels- och turismsektorn, med de rådande förutsättningarna.
Projektledare Timo Lahtinen betonar att företagsstrukturen man måste blåsa liv i är mångfacetterad.
– Man måste bygga upp det på flera nivåer. Hitta nya företagare, aktivera befintliga företagare och anlita tjänstepaketerare, så konsumenterna hittar tjänsterna.
Lahtinen tror också på Brändös möjligheter.
– Det finns mycket potential, men också många onödiga hinder som kan röjas med information. Ett sådant är folks uppfattning om Brändös tillgänglighet.
Brändö kommunfullmäktige tar ställning till ett fullskaligt projekt när de sammanträder i augusti. (es)