DELA

Företagsjunta på Havsvidden

Över 40 personer deltog i den sjunde företagsjuntan som hölls på Havsvidden i lördags.
Företagsjuntan är en del av verksamheten inom Ålands teknologicentrums projekt Företagssteget 2008-2011 och tanken är att det ska fungera som en mötesplats för kvinnliga företagare.
– Vi har byggt upp ett öppet och kravlöst nätverk bland kvinnor intresserade av företagande. Genom nätverket får vi stimulans och lär av varandra. Det uppstår också självfallet affärsrelationer, säger Ester Miiros, affärsutvecklare vid ÅTC.
Föreläsare var Ingrid Lindelöw Berntson och Lena Lundqvist från Umeå. De talade om smarta mål och var och en av deltagarna fick jobba konkret – bestämma ett specifikt mål, tydliggöra start- och sluttid och så vidare.
Under året kommer en inspirationsbok om åländska företagarkvinnor att ges ut och en nordisk konferens om kvinnors företagande och ledarskap ordnas. (ak)