DELA

Företagare öppna för deltidsplatser

Av de åländska företagarna kan 70 procent tänka sig att deltidsanställa en person som har nedsatt arbetsförmåga. Motsvarande siffra för företagare i hela Finland är 40 procent, lägst är den i norra Karelen där bara 20 procent av företagarna är redo att rekrytera en medarbetare med nedsatt arbetsförmåga.
Det konstaterar Centralhandelskammaren som har undersökt frågan genom att fråga sammanlagt 229 företagsledare. Centralhandelskammarens utvecklingschef Pirjo Liukas säger till Stiftelsen för rehabilitering att de stora skillnaderna i svaren visar att attityderna i frågan kan förändras.  (tt-s)