DELA

Företag registrerade

Tre åländska företag har nyligen registrerats:
Andersson Johan Karl-Erik heter ett företag registrerat i Jomala av sin namne. Företaget ska syssla med jordbruk.
JRI Production heter ett företag registrerat i Mariehamn av Jan Robert Ingemar Liewendahl. Företag ska syssla med kulturproduktioner och övriga tjänster inom området så som regi, textbearbetning och översättning.
Fma Mickes småbyggen heter ett företag registrerat i Finström av Kenneth Michael Saarela. Företaget ska syssla med byggnadsarbeten och därtill hörande verksamhet.